Om Rotary

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en ideell, obunden och världsomspännande organisation som vilar på två ben: Yrkesnätverket och välgörenhetsarbetet. Vårt övergripande motto är Service Above Self.


Rotary verkar för internationell förståelse, god vilja och fred genom såväl lokala som internationella projekt men framförallt genom ett världsomfattande kamratskap. I Rotary ser vi personliga nätverk som medel för att bygga ett bättre samhälle på lokal och global nivå.


Oberoende av etnisk tillhörighet, religion, politisk uppfattning, kön, nationalitet och yrke samlas alla medlemmar kring allt det Rotary står för.


Det finns ingen organisation i världen liknande Rotary, som innehåller allt detta.


Rotary grundades av Paul Harris den 23 februari 1905 i Chicago. I dag har Rotary 1,2 miljoner medlemmar i 32 000 klubbar i över 200 länder. I Sverige finns 550 klubbar och ca 26 000 medlemmar.


Vill du veta mer om Rotary? Kanske bli medlem? Hör av dig till någon av klubbarna i din närhet. Du kan också läsa mer på Rotary Sveriges hemsida


I Kalmar finns fyra Rotaryklubbar: Kalmar Slott Rotaryklubb, Kalmar Rotaryklubb, Kalmar Norra Rotaryklubb och Kalmar After Work Rotaryklubb.


Övriga Rotaryklubbar i Kalmarsundsregionen: Borgholms Rotaryklubb, Ölands Södra Rotaryklubb, Nybro Rotaryklubb, Nybro-Glasriket Rotaryklubb, Emmaboda Rotaryklubb, Torsås-Bergkvara Rotaryklubb, Mönsterås Rotaryklubb


Silversponsorer:

Bronssponsorer:

ÖRJAN MOLANDER

MIA HASSELGREN

KERSTIN ANDERSSON

ROLF BERTILSSON

KARL JOHAN JÖNSSON

EVA ENOKSSON

HENRIK HASSELGREN

ULRIK BRANDÉN

MATTIAS MILD

YVONNE THOMSSON

PER-GUDMUND LINDENCRONA

SUNE & BARBRO HANSSON

ARKITEKTPROJEKTERING THOMAS PERSSON

LEIF STRIDH