Rotary logotype
HEM BANA

ÅRETS SATSNING

KONTAKTA OSS

Hjälp oss hjälpa!

I år samlar Rotary i Kalmar och på Öland in pengar till IFK Kalmars och Kalmar FFs arbete bland flickor och pojkar och till ett pågående Östersjöprojekt/Rädda Östersjön där vi samarbetar med andra Rotaryklubbar längs vår kust, i Finland och i Baltikum. Östersjöns vatten rinner genom Kalmarsund och omgärdar Öland. Målet är att fortsatt skapa goda förutsättningar för bad, fiske och tävlingar i våra närmaste vatten. Rotary vill hjälp till med allt detta!

Vi i Kalmar och på Öland samarbetar med andra östersjönära klubbar i Sverige, i Finland och i Baltikum. Östersjön förenar oss och måste hållas vid liv! 

Målet är att fortsatt skapa goda förutsättningar för bad, fiske och tävlingar i våra närmaste vatten. Kalmar ligger vid Östersjön och är beroende av friskt vatten i havet. Rotary vill hjälpa till med detta! 

IFK Kalmars och Kalmar FFs arbete bland ungdomar är viktigt i ett läge då många ungdomar genom droger lockas in i kriminalitet.
IFK Kalmar driver olika projekt bland flickor mellan 6 och 16 år. I den äldre gruppen 13-16 år finns ett kontrakt mellan klubben, föräldrar och respektive tjej att inte börja använda droger. 

Rotary vill hjälpa IFK Kalmar med allt detta! 

Kalmar FF har ett särkilt program som de kallar ”Hjärtat” med målet att alla ungdomar skall få en bra start i livet.
Man anordnar möten för ungdomar - där fotbollen ibland finns med.
Man hjälper till i skolor med läsning och ordnar läger, spontanfotboll i olika stadsdelar, möten med vuxna mm. I nuläget vill man ge ut en barnbok om Kalmar FF. 

Vi i Rotary vill hjälpa Kalmar FF med allt detta! 

Enkelt att delta